אשל, גוינט, משרד הרווחה, ביטוח לאומי

עיריית נס ציונה

האסיפה הכללית של חברי העמותה

הוועד המנהל

יו"ר העמותה

  • מנהלת אדמינסטריטיבית של העמותה
  • מרכז יום לקשיש
  • מנהלת בית האזרח הותיק

יו"ר

וועדת ביקורת פנימית

פרייזלר קרמזין ושו"ת רו"ח

הוועד המנהל

סגנית יו"ר

איתור וגיוס
מתנדבים

הכוונת
מתנדבים
לתחומי פעילות

ארגון אירועי
העשרה והדרכה למתנדבים

רכזת פנאי ותרבות

פיתוח תוכניות
פנאי ותרבות לאזרחים הוותיקים

הוצאה לפועל וליווי פעילות פנאי

העשרת והרחבת מערך התוכניות הקיים

רכזת כ"א

יישום זכויות העובדים השכירים בעמותה

סיוע בהכנת השכר

רכזת תקשורת ופרסום

כיוון חדש

הפצת מידעון חודשי ושבועי

גזבר העמותה

בנייה ומעקב אחר תקציב העמותה
סה"כ תקציב שנתי כ- 9,000,000 ש"ח

ניהול השקעות העמותה

פיקוח על הנה"ח והגבייה

סגן יו"ר העמותה

אחראי על מיחשוב העמותה

סיוע ומעקב אחר השקעות העמותה

יו"ר העמותה וחבר ההנהלה

בניית אסטרטגיית פיתוח העמותה
בשיתוף עם עיריית נס ציונה

אפיון יעדים וחזון

פיתוח קשרי חוץ וגיוס תרומות